Make your own free website on Tripod.com

dewapancing.tripod.com

Dewa Pancing Team

Home
Coolfish
Rahim Lubuk GPS
Gambar Memancing
'Hardware' Memancing
'Software' Memancing
Gambar Ikan Malaysia
Dewa Pancing Team
Ranking dan Pencapaian
Website Memancing

Sesungguhnya semua umat Islam itu bersaudara...

RUANGAN INI MASIH DI DALAM PEMBUATAN...

Etika Memancing : (1) Membawa balik ikan yang diperlukan sahaja (2) Tidak membuang sampah merata-rata (3) Sentiasa meningkatkan ilmu memancing dan pengendalian bot (4) Mematuhi peraturan memancing dan pengendalian bot (4) Menghormati hak-hak pemancing lain (5) Menghormati peraturan padang pancing persendirian (7) Menyebarkan pengetahuan (8) Menyokong usaha-usaha pemuliharaan alam sekitar (9) Tidak melepaskan ikan dan tumbuhan keperairan awam (10) Berusaha membangunkan sukan memancing